نوین-ایرانا-حلقه-معده

بالون معده

قرار داد بالون معده در حدود 20 دقیقه طول می­کشد، این روش توسط متخصصین داخلی صورت می­گیرد. از آنجایی که بالون به راحتی وارد معده می­شود و از آن خارج می­شود و به جراحی نیاز نیست، روش بالون معده یک روش کم تهاجمی در نظر گرفته می­شود. بالن معده را به راحتی می­توان برداشت. این روش در کاهش موقتی گرسنگی، کنترل جذب غذا و کاهش وزن موثر است. میزان کاهش وزن با بالون معده 10 تا 20 کیلوگرم می­باشد. بالون در یک دوره شش ماهه در معده قرار می­گیرد


تماس با ما : 0985137601142
ایمیل : info@novinirana.com
فیلم های متخصصین
تجربیات مهمانان ما
مشاهده ویدیو های بیشتر
فارسی عرب