افزایش سن، عوامل محیطی و ژنتیکی و برخی از بیماری های عفونی سبب ریزش موهای سر می شود. ریزش موهای سر که به خصوص در آقایان بسیار شایع است. یکی از عوامل مهم آسیب های روحی، افسردگی و عدم اعتماد به نفس است. امروزه روش های متعدد درمانی به منظور درمان ریزش مو ارائه شده…

بروز آسیب های موضعی در افراد مختلف به خصوص در سنین کودکی و نوجوانی اجتناب ناپذیر است. ممکن است در اثر انواع سوختگی، شکستگی و بخیه، محل زخم یا اسکار بر روی پوست افراد باقی بماند. یکی از بخش هایی که در معرض آسیب های ناشی از بخیه است، ناحیه ابرو می باشد که پس…