گوش‌ها معمولاً حدود دو سانت از سر فاصله دارند و اگر این فاصله بیشتر شود، گوش‌ها بیرون می‌آیند و می‌توانند از جای خود خارج شوند، بنابراین ممکن است باعث تمسخر و کم شدن اعتماد به نفس ما شوند. گوش های بیرون زده می تواند یک نقص مادرزادی یا ناشی از آسیب رسیدن به گوش باشد، …

سلول های بنیادی سلول هایی هستند که پتانسیل تبدیل شدن به انواع مختلف سلول های بدن را دارند. اینها سلول های غیر تخصصی هستند که قادر به انجام وظایف خاصی در بدن نیستند. با این حال، آنها می توانند تقسیم شده و خود را تجدید کنند تا سلول های بنیادی باقی بمانند یا به سلول…