نظر سنجی

کلینیک نوین ایرانا
ورود/ثبت نام
05134047
وقت ملاقات

نظر سنجی

لطفا به هر یک از پرسش ها امتیاز دهید

سوالات نظر سنجی بخش پذیرش

بد
متوسط
خوب
عالی
بد
متوسط
خوب
عالی
بد
متوسط
خوب
عالی
بد
متوسط
خوب
عالی